HAKKIMIZDA

 
 
Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenecek araştırma projelerinin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile ilgili esasları yürütecek komisyonun görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.
 

Bu yönerge " 2547 Sayılı Yükseköğretim  Kanunu'nun 4684 Sayılı değişik 58.nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Bu     yönerge     26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de   yayınlanan   "Yükseköğretim  Kurumları  Bilimsel  Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" esas alınarak hazırlanmıştır.