FORMLAR

  EK-1 Proje Başvuru Formu   

  **(Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber) (25/07/2013)

 
   EK-2 Değerlendirme Formu (Uzmanlık Grubu)


   EK-3 Gelişme Raporu  


   EK-4 Proje Ek Süre Talep Formu (Sözleşme süresinin bitimi tarihinden bir ay önce teklif edilmelidir.)

   EK-5 Genel Dilekçe

   EK-6.1 Sonuç Raporu  

    EK-6.2 Sonuç Raporu ( Münferit projeler için)


   EK-7 Malzeme İstek Fişi

   EK-8 Proje Yöneticisi Değişiklik Formu


   EK-9 Muayene Raporu


   EK-10 Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Yurt İçi)

*Konaklama , uçak bileti ve kongre katılım ücreti ödemeleri için görevlendirme belgesinde belirtilmesi gerekmektedir. Katılım ücretlerinde fatura alınamaması durumunda fatura yerine  Harcama Pusulası (Ek-19) doldurtularak kullanılacaktır. *Konaklamanın günlüğü yevmiyenin günlüğüne göre dikkate alınır.   10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları


    EK-11 Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Yurt Dışı)


   EK-12 Malzeme Alım Teklif Formu


   EK-13 Proje Başlığı Değişiklik Formu


   EK-14 Sözleşme


   EK-15 Kalemlerarası Para Aktarma Formu


   EK-16 Ön Ödeme Talep Formu


   EK-17 Mahsup Kesin Hesap Formu


   EK-18 Harcama Pusulası *Harcama Pusulası, fatura veya fatura yerine geçen belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden yapılan mal ve/veya hizmet alımlarında düzenlenir. Taksi ile yapılan seyahatlerde (şehir içi taksi ücretleri hariç) seyahat edilen taksinin plaka numarası ile yolculuğun nereden nereye yapıldığı açıklama bölümünde belirtilir. 


   EK-19 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

   

    Akademik Teşvik Ödeneği İçin Dilekçe Örneği