2015 Yılı Tamamlanan ProjelerSıra No

Proje No

Proje Başlığı

Proje Yürütücüsü

Lisansüstü Öğrenci

Bitiş Yılı

1

10-M-13

Toprak Mikroorganizmalarından Belirli Patojen Mikroorganizmalar Üzerine Etkili Antimikrobiyal Maddelerin Bulunması

Yrd. Doç. Dr. Aytaç KOCABAŞ

 

2015

2

11-M-13

Kendiliğinden Dizilen Tek Tabaka Moleküllerin Kullanılması İle Elde Edilen Organik Diyotların Elektriksel Ve Optiksel Karakterizasyonu

Yrd. Doç. Dr. Cem TOZLU

 

2015

3

16-M-13

Bazı Weyl Grupların Grobner-Shırshov Tabanları, Tam Yeniden Yazma Sistemleri Ve Büyüme Serileri

Yrd. Doç. Dr. Eylem GÜZEL KARPUZ

 

2015

4

17-M-13

Domuz Jelâtinini Algılamaya Yönelik DNA Aptamerlerinin Seçilimi

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tahir BAYRAÇ

 

2015

5

23-M-13

Karaman İlindeki Su Kaynaklarının Toplam Alfa ve Beta Aktivitesinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KORKMAZ

 

2015

6

11-M-14

Fonksiyonel Konstipasyon Sorunu Olan Çocuklarda Ayak Masajının Etkinliği

Yrd. Doç. Dr. Nejla CANBULAT 

 

2015

7

18-M-13

ZS4 deki simetrik birimsellerin belirlenişi

Yrd. Doç. Dr. Kamil ARI

 

2015

8

22-M-13

Bilimsel Epistemolojik İnançların Lise Öğrencilerinin Alan Seçimlerine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Özlem SADİ 

 

2015

9

07-YL-13

İn Vitro Koşullarda Akvaryum Bitkisi shinnersia Rivularis Weiss-Grün’in Çoğaltımı

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ

Esra KAYA

2015

10

12-YL-13

Schiff bazı türevi ile silika jel yüzeyinin immobilizasyonu ve atık sulardaki Cr(III) iyonu uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇİMEN 

Eren KARAKUŞ

2015

11

02-AP-14

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programında Öğretim Kalitesini Artırmak İçin Sera Altyapısının Kurulması

Yrd. Doç. Dr. Elif YAVUZASLANOĞLU 

 

2015

12

07-M-14

Karaman'da Elma üretimi, Pazarlaması ve Elmacılığı Geliştirme Olanakları

Prof. Dr. Osman ÇEVİK 

 

2015

13

04-M-14

Isıl Sönümlenme Etkisinin Seydişehir Alüminasının (α-Al2O3) Sayısal Enerji Bant Modeline Entegre Edilmesi

Yrd. Doç. Dr. Erdem UZUN 

 

2015

14

09-YL-13

Karaman İlindeki Soğuk Hava Depolarında Saklanan Elmalarda İlaç Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi

Prof. Dr.  Fevzi KILIÇEL

İhsan SERİN

2015

15

01-D-13

Liken Sekonder Metabolitlerinin Deneysel Beyin Tümör Modeli Üzerine Potansiyel Etkilerinin In Vitro Yöntemlerle Araştırılması 

Doç. Dr. Abdullah KAYA 

Buğrahan EMSEN

2015

16

14-M-13

Alaşım CdTeSe Kuantum Noktalarının Sentezi ve Karakterizasyonu

 Doç. Dr. Savaş SÖNMEZOĞLU

 

2015

17

11-YL-13

Titanyum Oksit-Silika Fotokatalistin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Sanayi Atıksularına Uygulanması

Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇİMEN

Merve ÇELİK

2015

18

15-YL-13

Sanayi Atık Sularında Cr(lll) İyonlarının Titanyum Oksit-Silika Nanopartiküler Fotokatalistle Uzaklaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇİMEN

Veysel Doğan ÖZKAN

2015

19

14-M-14

İridyum İzotopunun Fotonükleer Reaksiyonla Enerji Seviyelerinin ve Yarı Ömürlerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KORKMAZ

 

2015

20

07-M-13

Yoğunluk Fonksiyon Teori (Dft) ve Hartree-Fock (HF)  Metodları İle Ditiyolpirol Bileşiklerinin Titreşim Analizleri, Optimize Molekül Yapıları, HOMO-LUMO analizleri

Doç. Dr. Murat YILDIZ

 

2015

21

46-M-12

Optoelektronik Aygıtlar için Organik Yapıda Materyallerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Yrd. Doç.Dr. Banu KÖZ

 

2015

22

15-M-14

Biyoloji Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Anlayışları ile Öğrencilerin Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK

 

2015

23

02-D-13

DTP Tarzı İletken Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyosensör Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Buket ÇARBAŞ

Hacer AZAK

2015

24

12-M-14

Süper Structure  Metodu Kullanılarak Bazı Atomlar İçin Spektroskopik Parametrelerin Hesaplanması

Doç. Dr. Murat YILDIZ

 

2015

25

05-M-14

CdTe/ZnO Heteroeklem Güneş Pili Üretimi ve Karakterizasyonu

Doç. Dr. Savaş SÖNMEZOĞLU

 

2015

26

06-M-14

Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Özlem SADİ

 

2015

27

13-M-14

Dernekpazarı (Trabzon) Yöresinde Yetişen Makromantarların Belirlenmesi

Doç. Dr. Abdullah KAYA

 

2015

28

09-M-14

Dindarlık, Cinsiyet ve Kendilik Algısı : Psikolojik Eğilimler ve Somatizasyon

Yrd. Doç. Dr. Elifhan KÖSE

 

2015