2014 Yılı Tamamlanan Projeler


 

SIRA NO PROJE NO PROJE ADI YÖNETİCİSİ YL ÖĞRENCİSİ  BİTİŞ YILI
1 06-M-13 Karaman İli Organize Sanayi Bölgesinde  Girişimcilik ve İnovasyon  (Yenilkçilik) Düzeyinin  Belirlenmesi Üzerine  Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arif ŞAHİNLİ   2014
2 40-M-12 Karaman ilinde yetiştirilen bazı elma çeşitlerinin kurutma davranışının ve dielektrik özelliklerinin belirlenmesi Yrd. Doç.Dr. Yalçın COŞKUNER   2014
3 36-M-12 Hilvan ve Siverek (Urfa) Yörelerinde Yetişen  Makromantarların Belirlenmesi Doç. Dr. Abdullah KAYA   2014
4 41-M-12 Elma çeşitlerinin özüt  bileşimleri, antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin taranması ve elma ağacı yapraklarının ksilanaz üretiminde kullanılabilirliğinin incelenmesi Yrd. Doç.Dr. Didem SUTAY KOCABAŞ   2014
5 42-M-12 Topraktan Ksilanaz Üreten Mikroorganizma Taraması, Ksilanaz Aktivitelerinin Tarımsal Atık Üzerinde Karşılaştırılması ve Enzimin Kısmi Karakterizasyonu Yrd. Doç.Dr. Aytaç KOCABAŞ   2014
6 31-M-12 Azolla Anabaena Bitkisinde Doku Kültürü Çalışmaları Yrd.Doç. Dr. Muhammad AASIM   2014
7 34-M-12 Karaman ilinde ameliyat öncesi dönemde hastalara verilen eğitimin değerlendirilmesi Prof. Dr. Ali ŞAHİN   2014
8 45-M-12 Karadeniz bölgesinde koyun ve keçilerden toplanan kenelerde Theileria ve Babesia türlerinin Revers Line Blotting yöntemi ile belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih AYDIN   2014
9 08-M-13 Zigana Dağı ve Çevresinde Yetişen  Makromantarların Belirlenmesi Doç. Dr. Abdullah KAYA   2014
10 02-YL-13 İşlenmiş Gıda Ürünlerinde Genetiği Değiştirilmiş (GD) Ürünlerin ve Uygun DNA İzolasyonu Metodunun Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU Hilal KESKİN 2014
11 05-YL-13 Sodyum Sülbaktamın Karbon Pasta Elektrot (CPE) Yüzeyinde Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Diferansiyel Puls Voltametrisi (DPV) ile CU (II) Tayininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL Saniye ÖZCAN 2014
12 04-YL-13 Gaziantep Yöresinde Yetişen Bazı Makromantar Türlerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. Abdullah KAYA Seval ÇINAR 2014
13 11-M-11 Mercimek (Lens culinaris) Türü Baklagillerden Glutensiz Bulgur-Benzeri Ürün Geliştirilmesi ve Kalite Parametrelerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Sibel YAĞCI   2014
14 35-M-12 Konya Ve Karaman İllerinde Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ali ŞAHİN   2014
15 48-M-12 Seramik temelli ışıldar maddelerin sentezi, karakterizasyonu ve yapısal özelliklerinin incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Esra ÇIRÇIR ÖZTÜRK   2014
16 15-M-13 Karaman İli Toprak Numunelerinin Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve Tuzak Parametrelerinin Hesaplanması Yrd. Doç. Dr. Erdem UZUN   2014
17 03-YL-13 Arpaçbahşiş Kasabası (Mersin – Erdemli) Boynuinceli Yörükleri Ağzı Yrd. Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL Halil İbrahim ÖZDEN 2014
18 21-M-13 Etkin Şekilde Kullanılan Görsel ve İşitsel Materyallerin Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimine Katkısı Yrd. Doç. Dr. Meltem Demirgöz BAL    2014
19 32-M-12 Bazı Akvaryum Bitkilerinin Doku Kültürü ile Çoğaltımı Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ   2014
20 50-M-12 Bazı Akvaryum Bitkilerinin İn vitro Koşullarda Mikroçoğaltımı Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ   2014
21 01-M-13 BODIPY boya molekülleri ile altın ince film arasındaki mesafeye bağlı etkileşimin incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Sabriye AÇIKGÖZ     2014
22 09-M-13 Co-Mn Alaşımlarının Üretimi ve Manyetik Kayıt İle Algılayıcı Teknolojilerine Uygunluğunun Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Ali KARPUZ   2014
23 12-M-13 Karaman İlinde Yetiştirilen Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)  Çeşitlerinin Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUNER    2014
24 02-YL-14 Optimum Portföy Seçimi ve BİST Üzerine Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Mustafa MORTAŞ Okan GARİP 2014
25 01-AP-14 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Otomasyon Alt Yapısının Kurulması Doç. Dr. Nevzat AYDIN    2014
26 06-YL-13 Agaroz Jel Elektroforezinde DNA Görüntüleme İçin Ethidium Bromide’e Alternatif Boyaların İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU Kerime ÖZKAY 2014
27 13-M-13 Farklı Helis Açılı Taşların Yüzey Kalitesine ve Titreşime Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Uğur KÖKLÜ   2014
28 08-YL-13 Beyin antioksidan enzimlerinin Tip 1 diyabet ile değişimi: Reveratrol’ün etkileri Yrd. Doç. Dr. Gökhan SADİ Dilan KONAT 2014