2013 Yılı Tamamlanan Projeler


 

SIRA NO PROJE NO PROJE ADI YÖNETİCİSİ YL ÖĞRENCİSİ  BİTİŞ YILI
1 03-L-11 Karaman'da Yetiştirilen Buğdaylarda Bazı Metal Derişimlerinin Voltametrik Metodlarla Tayini Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇİMEN Ferhat Cem Armutlu 2013
2 06-L-12 Gözenekli Yapıların Modifikasyonu ve Metal Uzaklaştırılmasında Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇİMEN Ali BİLGİÇ 2013
3 21-M-11 Çok Elektronlu Atomik Ve İyonik Sistemlerde İzinli Ve Yasak Geçişler Arasında Geçiş Olasılıklarının Ve Uyarılmış Seviyelerin Hayat Sürelerinin Hesaplanması Yrd. Doç. Dr. Murat YILDIZ   2013
4 22-M-11 Sonlu zaman skalası üzerinde tanımlı Schrödinger operatörünün spektral analizi Yrd. Doç. Dr. Nihal YOKUŞ   2013
5 28-M-12 Ceviz (Juglans regia) Meyve Dış Kabuğundan Doğal Boyarmadde Eldesi ve Güneş Pili Potansiyelinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Cafer AKYÜREK   2013
6 30-M-12 GaxTe1-xZnO Nanoparçacık Sentezi ve Güneş Pili Uygulaması Yrd.Doç. Dr. Savaş SÖNMEZOĞLU   2013
7 02-L-11 Bazı gıdaların aflatoksin içeriğinin HPLC metodu ile tayini Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL H. Sibel KARAPINAR 2013
8 38-M-12 Sayısal Işıldama Eğrilerinin Eşsıcaklıklı Bozunum Yöntemi (ID) ile İncelenmesi ve Tuzak Parametrelerinin Hesaplanması Yrd. Doç.Dr. Erdem UZUN   2013
9 44-M-12 Çocuklarda Kan Alma İşlemi Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada İki Farklı Yöntemin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Kaleydoskop-Dikkati Başka Yöne Çekme Kartları Yrd. Doç. Dr Nejla CANBULAT   2013
10 04-M-10 Sanayi Sektörünün Karaman’daki İşçi Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumuna Etkileri Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜLLÜ   2013
11 08-L-12 Sarız (Kayseri) Yöresinde Yetişen  Makromantarlar Üzerinde Taksonomik Araştırmalar Doç. Dr. Abdullah KAYA Osman Yaşar ATİLA 2013
12 27-M-12 Resveratrol’ün Oksidatif Değişimler ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Yrd.Doç. Dr. Gökhan SADİ   2013
13 07-L-12 Karaman’ın Su Kaynaklarındaki Bazı Ağır Metal Derişimlerinin ICP Metodu ile Tayini Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL Hüseyin KARA 2013
14 39-M-12 Karaman İlinin Merkezinden Alınan Toprak Örneklerinde Doğal Gamma Kaynaklarının İncelenmesi Yrd. Doç.Dr. Mehmet Emin KORKMAZ   2013
15 02-M-13 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barınma Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARİF ŞAHİNLİ   2013
16 49-M-12 Kolik asit için QCM nanosensör hazırlanması Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÜLTEKİN   2013
17 01-YL-13 Karaman Yerel Elma Çeşitlerinde Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU Ayşegül KÜTÜK 2013
18 17-M-11 KARAMAN İLİ ELMA BAHÇELERİNDE BULUNAN ENTOMOPATOJEN NEMATOD FAUNASININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Elif YAVUZASLANOĞLU   2013
19 37-M-12 Karaman yöresinde yetişen bazı yenilebilir makromantar türlerinin antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi Yrd. Doç.Dr. Gökhan SADİ   2013
20 09-L-12 Schiff Bazı Türevi ile Yüzey Fonksiyonlandırılması ve Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇİMEN Murat TORUN 2013
21 43-M-12 Konjenital Anomali Riski Olan Bebeğe Sahip Annelerin Deneyimleri Yrd. Doç. Dr Nejla CANBULAT   2013
22 14-M-11 Karamanlı Şair ve Yazarlar Prof. Dr. Turan KARATAŞ   2013