2012 Yılı Tamamlanan Projeler


 

SIRA NO
PROJE NO
PROJE ADI
YÖNETİCİSİ
YL ÖĞRENCİSİ
 BİTİŞ YILI
1
08-M-11
Araban (Gaziantep) yöresinde yetişen makromantarların belirlenmesi
Doç. Dr. Abdullah KAYA
 
2012
2
07-M-11
Türk Şiirinde Karaman
Prof. Dr. Turan KARATAŞ
 
2012
3
16-M-11
Spor Etkinliklerinin, Engelli Bireylerin Toplumsal Uyumuna ve Sporla Sosyalleşmelerine Etkisinin İncelenmesi
Prof. Dr. Osman ÇEVİK
 
2012
4
01-M-10
Ters Ozmoz İşlemi İle  Sulardaki krom giderimi
Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇİMEN
 
2012
5
04-L-11
Makarnalık buğday ileri ıslah hatlarının karotenoid pigment içerikleri ve lipoksijenaz enzim aktiviteleri bakımından biyokimyasal ve moleküler analizleri
Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU
Ayşe Suna BALKAN
2012
6
23-M-11
Sol-Jel Yöntemiyle Elde Edilen Alüminyum, Antimon ve Bakır katkılı Nano Tanecikli TiO2 İnce Filmlerinin Optiksel, Yapısal ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Savaş SÖNMEZOĞLU
 
2012
7
09-M-11
Yeni Bir Biyosensörik Yaklaşım: Elektropolimerleşen Glukoz Oksidaz Enziminin  İletken Polimer 4-(2,5-di(tiyofen-2-il)-1H-pirol-1-il)benzenamine (SNS-NH2) üzerinde kovalent bağla tutuklanması ve Yapılan Bu Biyosensörle Karamanda Üretilen Elma Sularındaki Glukoz Miktarının Tayini
Doç. Dr. H.Bekir YILDIZ
 
2012
8
10-M-11
Termolüminesans Mekanizmaların Modellenmesi ve Bilgisayar İle Nümerik Olarak Çözümlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Erdem UZUN
 
2012
9
13-M-11
Bacopa monnnieri L.Pennell bitkisinde doku kültürü çalışmaları
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
 
2012
10
15-M-11
Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Tescilli ve Yerel Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Hmw-Glutenin Allelleri Bakımından Karakterizasyonu
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
 
2012
11
20-M-11
Hızlandırıcı Güdümlü Toryum Reaktöründe Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KORKMAZ
 
2012
12
24-M-11
Fischer İndol Sentezi ile Yeni Bisindol Alkoitlerin Sentezi
Yrd. Doç. Dr. Oktay TALAZ
 
2012
13
05-L-12
Karaman  İli  Tatlı  Su  Çeşme  Sularının  Kimyasal   Ve  Bakteriyolojik  Yönden   İncelenmesi
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
 
2012
14
33-M-12
Karaman ili organize sanayi bölgesinde çalışan işçilerin yapısal özellikleri, sorunları ve beklentileri
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
 
2012
15
47-M-12
KMÜ öğrencileri ve çalışanları memnuniyet araştırması
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
 
2012
16
18-M-11
Bazı Monoid ve Yarıgrupların Grobner-Shirshov Tabanı ve Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Eylem GÜZEL KARPUZ
 
2012
17
19-M-11
Göçebelikten Yerleşikliğe Geleneksel Yaşam Bağlamında Karaman Bölgesi Sarıkeçilileri
Yrd. Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL
 
2012
18
25- M-11
Antioksidan enzimlerin ve global protein fosforilasyonun diyabet ve antioksidan
uygulamaları ile değişimlerinin araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Gökhan SADİ
 
2012
19
29-M-12
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Öz-yeterlilikleri, Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri (zaman ve çevre yönetimi, bilişsel ve üstbilişsel stratejileri) Kullanımları ile Biyoloji Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Karaman İli Örneği
Yrd. Doç. Dr. Özlem SADİ
 
2012