2017 Yılı Tamamlanan Projeler


Sıra No

Proje No

Proje Başlığı

Proje Yürütücüsü

Lisansüstü Öğrenci

Yılı

1

17-M-15

Püskürtme tekniği ile üretilen Ni/Al ince filmlerin özellikleri üzerinde manyetik tabaka kalınlığının etkisi

Doç. Dr. Ali KARPUZ

 

2017

2

09-M-15

Çocuklarda İnsülin Uygulaması Sırasında Ağrıyı Azaltmada İki Farklı Yöntemin Etkinliğinin Araştırılması: Buzzy-Shotblocker

Doç. Dr. Nejla CANBULAT ŞAHİNER

 

2017

3

02-YL-16

Aspir bitkisinde ekim öncesi hidropriming uygulamalarının fizyolojik ve biyokimyasal etkileri

Doç. Dr. Gökhan SADİ

Burhan KARABAKAN

2017

4

18-M-16

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Profili

Prof. Dr. Osman ÇEVİK

 

2017

5

07-M-15

Bor stresinin keten (Linum usitatissimum) bitkisinin farklı genotipleri üzerindeki etkilerinin fizyolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi

Doç. Dr. Gökhan SADİ

 

2017

6

02-AP-15

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) Kimyasal Analiz, Moleküler Biyoloji ve Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarları Yapılandırma Projesi

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tahir BAYRAÇ

 

2017

7

27-M-15

Karaman İlindeki Pazar Yerlerinde Satışa Sunulan Bazı Kuru Gıdaların Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması

Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL

 

2017

8

17-YL-15

Sarıveliler ve Başyayla İlçeleri (Karaman) Yer Adları

Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL

Hasan COŞKON

2017

9

13-YL-15

Schiff Bazı Türevleri Kullanılarak Metal İyonuna Duyarlı Yeni Optik Sensörler Geliştirilmesi

Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

Asiye ÇOPURER

2017

10

12-YL-15

Ekmeklik Buğdayda Geliştirilen Rekombinant Kendilenmiş Hat Populasyonunda Çavdar Translokasyonu, Glu A3b, Glu B3b ve Waxy Protein Alellerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Nevzat AYDIN

Mesut Ersin SÖNMEZ

2017

11

04-M-16

Thiazol Türevlerinin Sentezi ve Kuantum Mekaniksel Hesaplamaları Synthesis and quantum mechanical calculatıons of Thiazol Derivates

Doç. Dr. Murat YILDIZ

 

2017

12

07-M-16

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. ve Platismatia glauca (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb.'nın İnsan Periferal Lenfositleri Üzerine Sitotoksik ve Oksidatif Etkilerinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Buğrahan EMSEN

 

2017

13

20-M-16

Karadağ Bölgesindeki Volkanik Taşların Bazı Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Erdem UZUN

 

2017

14

14-M-16

RP-HPLC/DAD Tekniği ile Yağ Asit Kompozisyonu Tayin Yöntemlerinin Geliştirilmesi: Tepki Yüzey Metodolojisi ile Yöntem Optimizasyonu, Validasyonu ve Soğuk Pres Yağ Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Fatma Nur ARSLAN

 

2017

15

01-M-15

Karaman ilinde yetiştirilen elma çeşitlerinin görüntü işleme teknikleri ve yapay sinir ağlarıyla sınıflandırılması

Yrd. Doç. Dr. Kadir SABANCI

 

2017

16

05-M-16

Seralarda Bazı İklim ve Toprak Özelliklerinin Kablosuz Algılayıcı / Eyleyici Ağlar Yardımıyla Kontrolü.

Yrd. Doç. Dr. Yusuf DİLAY

 

2017

17

16-M-15

Flüoresan Boya Molekülleri ile Yarıiletken Nanoyapılar Arasındaki Fotonik Etkileşimlerin İncelenmesi

Yrd.Doç. Dr. Sabriye AÇIKGÖZ

 

2017

18

04-YL-15

Ana Marka-Alt Marka İlişkisinin Marka Mimarisi Açısından İncelenmesi: Tüketicilerin Alt Marka Algısına Yönelik Bir Araştırma

Yrd.Doç. Dr. Murat ÖZ

Harun ÖZMERDİVANLI

2017