BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MAL ve HİZMET ALIMI DOĞRUDAN TEMİN 6554 Sayılı BKK / 21. MAD. (d) BENDİ GEREĞİNCE İŞ AKIŞ ŞEMASI


1-Mal ve Malzeme alımına ait ilgili birimden Malzeme İstek Fişi ve Teknik Şartname hazırlanarak gelinir.

2-Gelen Malzeme İstek Fişi doğrultusunda piyasa fiyat araştırması yapmak üzere üç kişinin görevlendirilmesi için makamdan olur alınır.

3-Makam oluru imzalandıktan sonra teklif hazırlanır. Hazırlanan teklifleri görevlendirilen kişiler ilgili firmalara dağıtır.

4-Gelen teklifler komisyonca değerlendirilir . Teknik şartnameye ve fiyatı uygun olana piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanır.

5-İhale uhdesinde kalan ilgili firmaya tebligatla ihale sonucu bildirilir.

6-İhale uhdesinde kalan firma mal ve malzemeleri ilgili birime teslim eder.

7-Mal ve malzeme tesliminden sonra ilgili birim muayenesini yapar. Fatura düzenlenerek, ayniyat kesilir ve muayene kabulü yapılarak tutanak tutulur. Hizmet alımında ise Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ile muayene kabul yapılır.

8-Bu işlemlerden sonra BAP Koordinasyon Birimi’nde ödeme evrakları hazırlanıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına tutanakla teslim edilir.

9-Böylece doğrudan temin alım işlemi tamamlanmış olur.