BAP PROJELERİNDEN ALINAN TAŞINIRLAR HAKKINDA DUYURU (05/03/2012)


   YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER madde 9 - (2) bendinde “Satın alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.” denilmektedir. Bu maddeye dayanarak proje bitiminden itibaren, proje kapsamında alınan dayanıklı taşınırların, proje yürütücülerinin  bulunduğu fakülte /enstitü/ yüksekokul öğretim elemanları tarafından faydalanılabilmesi açısından ilgili birimin ayniyatına teslim edilmesi gerekmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              BAP Komisyonu Başkanlığı