BAP Komisyon Başkanlığı' ndan Duyuru (14/06/2012)


    1-BAP sözleşmesinin 16' ncı maddesi gereği (proje ek süre talebi) sözleşme süresinin uzatılması, uzatmanın proje yöneticisi tarafından sözleşme süresinin bitimi  tarihinden 1 ay önce teklif edilmesine ve BAP komisyonu tarafından uygun  görülerek bu  konudaki esaslar gereğince kararlaştırılmasına bağlıdır.

    2-Proje gelişme raporları 30 Hazirana kadar; proje sonuç raporları ise proje bitim tarihinden sonra en geç bir ay içinde  BAP birimine iletilmelidir.