BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN YAPILACAK MAL/MALZEME ve HİZMET ALIMLARINDA İZLENECEK YOL


 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN YAPILACAK MAL/MALZEME ve HİZMET ALIMLARINDA AŞAMALAR

    

DOĞRUDAN TEMİN İŞLEM BASAMAKLARI

 

 

 

 

     1- Malzeme istek fişi (EK-7) (http://bap.kmu.edu.tr/anamenu.aspx?ayrinti=87) ve Teknik Şartname (Demirbaş alımlarında) düzenlenir. Proje yürütücüsü imzaladıktan sonra BAP birim koordinatörlüğüne teslim edilir. Malzeme istek fişine alınacak mal/hizmetin tahmini tutarı yazılır.

 

     2- Harcamanın yapılabilmesi ve piyasa fiyat araştırması görevlileri ile muayene kabul komisyonu görevlileri için BAP Koordinasyon Birim Koordinatöründen onay alınır.

 

     3- Onay alındıktan sonra teklifler hazırlanır. Malzeme alım teklif formu hazırlanırken; alınan malzemelerin markalarının yazılmamasına dikkat edilir. Hazırlanan teklifleri (EK-12) (http://bap.kmu.edu.tr/anamenu.aspx?ayrinti=87) görevlendirilen kişiler ilgili firmalara dağıtır. Malzeme alım teklif formu, teklifi veren firmanın yetkilisi tarafından KDV hariç fiyatlar yazılarak imzalanır. Tekliflerde Proje Yöneticisin imzası da olmalıdır.

 

     4- Teknik şartnameye ve hem birim fiyatta hem de toplam fiyatta uygun olan firmaya piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanır.

 

     5- En uygun teklifi veren firma, mal ve malzemeleri ilgili birime teslim eder.

 

     6- Mal ve malzeme tesliminden sonra ilgili birim muayenesini yaparak tutanak tutar. Fatura düzenlenir. Fatura üzerinde proje numarası yazılmış olmasına dikkat edilir.Yazılı değil de sonradan yazılmış ise veya fatura üzerinde el ile herhangi bir değişiklik, düzeltme yapılmış ise, şirket yetkilisine “Değişiklik tarafımızdan yapılmıştır.“ ibaresi yazılarak imzalatılır. Hizmet alımında ise Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ile muayene kabul yapılır.

 

     7- Alınan malzeme demirbaş ise; faturanın bir sureti, alımın yapıldığı birimde ki taşınırla ilgili görevliye verilerek taşınır kaydı yapılır.

   

     8- Hizmet alımı ise; BAP birimince hazırlanan Hakediş Raporu, Proje yöneticisi, alımda ki görevliler ve alımın yapıldığı firmanın yetkilisi tarafından imzalanır.

 

     9- Bu işlemlerden sonra BAP Koordinasyon Birimi’nde ödeme evrakları hazırlanıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına tutanakla teslim edilir.

 

    10- Böylece doğrudan temin alım işlemi tamamlanmış olur.