Kalemler Arası Para Aktarımları ile İlgili Duyuru (12/08/2013)


25/07/2013 tarihli toplantıda komisyon üyelerimizin görüş ve istekleri doğrultusunda bundan sonra yapılacak proje müracaatlarında aşağıdaki hususların dikkate alınmasına ve gerekli duyurunun yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1.      Yurtiçi geçici görev yolluğu 1.000,00 TL, yurtdışı geçici görev yolluğu 3.500,00 TL’ye kadar desteklenebilir.
 
2.      Kongre katılım ücreti için öngörülen bütçe, başka bir harcama kalemine aktarılamaz.

3.      Makine teçhizat kaleminden diğer kalemlere bütçe aktarımı yapılamaz.