Proje Başvuru ve Değerlendirme Sırasında Dikkate Alınacak Bazı Hususlar (01/04/2014)


Değerli Akademisyenlerimiz,
2014 yılının ilk başvuru döneminde BAP Komisyonumuza ulaşan lisansüstü ve münferit araştırma projelerinin bütçe toplamı 419.361,26 TL’dir. Maliye Bakanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen, kullanıma açık BAP bütçesinin ilk başvuru dönemine ait miktarı ise 165.000,00 TL’dir. Anlaşılacağı gibi, talep edilen bütçe ile kullanıma açık bütçemiz arasında büyük bir farklılık söz konusudur.
Bu nedenle, BAP Komisyonumuzun 27 Mart 2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, BAP bütçesinin tüm araştırıcılarımız arasında daha dengeli ve adil dağıtımını sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. BAP Komisyonumuza yapılacak başvurulurda bu hususların dikkate alınması mağduriyetlerin yaşanmaması açısından önem arz etmektedir. Gereği için bilgilerinizi rica ederim.
 
                                                                                                                                                                                                                                   Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Komisyon Başkanı
 
 
1.       Projelerin desteklenmesinde, bütçe durumuna göre, daha önce desteklenen proje sayısı dikkate alınarak hiç proje yürütmemiş veya daha az sayıda projesi desteklenmiş hocalarımıza öncelik tanınacaktır.
2.       Bir araştırıcı, proje yöneticisi olarak aynı dönemde sadece 1 adet münferit ve 1 adet lisansüstü araştırma projesi önerebilecektir.
3.       Bir araştırıcı, aynı anda en fazla 3 lisansüstü araştırma projesine mali destek alabilecektir. Belirtilen kotadan boşalan sayı kadar yeni LÜ projesi desteklenebilecektir. Bu konuda YL veya Doktora ayırımı söz konusu değildir.
4.       Lisansüstü projelere yurt dışı kongre katılım bütçesi verilmeyecektir. Bu tip projelere, bütçenin yalnızca öğrenci tarafından kullanılabileceği, yurt içi kongre katılımı desteği verilebilecektir. Bu projelerin özü itibariyle lisansüstü bir çalışmanın yürütülmesi amacıyla sunulduğu unutulmamalıdır.
5.       Proje önerilerinin hiçbir türünde bilgisayar (özel analizler için kullanılan work station tipi bilgisayarlar hariç) bütçesi verilmeyecektir. Bu konuda, proje önerisi sunularken BAP Birimi’nin “Proje Müracaat İlkeleri” duyurusundaki 4 Nolu ilke dikkate alınmalıdır.
6.       Münferit projelerin kotalarının değerlendirilmesinde yönergedeki yayın şartı belirtildiği gibi kullanılmakta olup, dergilere gönderilen makaleler basılmadığı veya basıma kabul edildiğini gösteren DOI numarası almadığı sürece yeni proje sunulamayacaktır.