BAP projesi gelişme raporları teslimi (18/12/2014)


Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) yönergesi madde 7 de "Projeyle ilgili gelişme raporları, her yılın Haziran ve Aralık aylarında sunulur. Ara dönemde kabul edilen projenin birinci gelişme raporu bir sonraki rapor döneminde sunulur. Komisyon başkanlığınca yöneticilerden gelen bu ara raporlar değerlendirilerek ve/veya hakem görüşü alınarak projelerin uygulanmasını izler." denilmektedir. Bu madde gereği projelerin gelişme raporları online yapılacak olup çıktıları aralık ayı sonuna kadar imzalatılarak BAP'a iletilmesi önemle rica olunur.