Yönetmelik Değişikliği Nedeniyle BAP Proje Faaliyetlerinin Askıya Alınması


Proje Yürütücülerinin Dikkatine;

26.11.2016 Cumartesi tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren  “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” nedeniyle birimimiz nezdinde yürütülen projelere ait tüm faaliyetlerin iş ve işlemleri yeni yönetmelik gereği olarak düzenlenmesi gerekmektedir. İlgili yönetmelik  madde 11 gelirler , madde 12 gelirler ve ödeneklerin kullanımına ilişkin ilkeler, madde 13 ödeneklerin kullanımı, madde 15 muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri  ile ilgili maddeler olup birimimizce en kısa sürede gereği yerine getirilecektir. Bu işlemlerin düzenlenmesi yapılıncaya kadar BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelere ait tüm işlemler birimimizce gerçekleştirilemeyecektir.