Yeni Proje Hazırlama ve Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru


- Proje önerileri, komisyonca başka bir tarih belirtilmedikçe, her yılın Mart ve Eylül aylarının 15’ine kadar verilir. Projeler proje öneri formu, bir CD ve bir basılı kopya halinde proje yürütücüsünün bağlı olduğu birime teslim edilir. Birim yöneticisi, proje önerisini ilgili ayın son gününe kadar komisyon başkanlığına gönderir.

-Projeler yıl boyunca e-Bap otomasyonu üzerinde hazırlanabilir. Sistem, proje girişlerine açıldıktan sonra projeler sistem üzerinden "gönder" diyerek BAP birimine gönderilmelidir.

- Proje dosyasının komisyona sunulduğunu belirten üst yazı ebys üzerinden fakülte idari personelince hazırlanır. Proje dosyası ise elden BAP birimine teslim edilir.

- Yüksek Lisans Tez Projelerinde başvuru sırasında Enstitü Yönetim Kurulu Kararının eklenmesi gerekmektedir.

- Yeni proje başvurusu yapacak olan yürütücüler, BAP komisyonuna sunacakları dosyada aşağıda ki belgeleri hazırlayacaklardır.

- Proje Başvuru Formu (http://bapotomasyon.kmu.edu.tr/index.php?act=guest&act2=sayfa&id=36 linkinden form indirilerek doldurulduktan sonra otomasyona yüklenir. Formun ilk sayfası fakültelerde ki idari personel tarafından ebys üzerinden hazırlanıp imzalandıktan sonra çıktısı alınır, başvuru formu ile birlikte BAP birimine teslim edilir.)

- Proje yürütücüsünün ve varsa projede görev alan araştırmacıların özgeçmişleri.

- Bütçe oluşturulurken yararlanılan proforma faturalar.

- Proje başvuru dosyasında bulunan belgelerin kaydedildiği 1 adet CD.

Otomasyona proje girişleri sırasında karşılaşılacak aksaklıklar ve sorular için BAP Birimi (3195) aranıp destek alınabilir.