Mart dönemi yeni proje başvuruları başladı


- Proje başvuruları başlamış olup e-Bap otomasyonu üzerinden hazırlanan projelerin BAP birimine gönderilebilmesi için sistem kullanıma açılmıştır. Proje başvuruları 15 Mart'a kadar otomasyon üzerinden gönderilebilecektir. Proje öneri dosyası ise Fakülte Dekanlıkları aracılığıyla BAP Komisyonuna sunulmak üzere BAP birimine elden teslim edilecektir.

- Yüksek Lisans Tez Projelerinde başvuru sırasında Enstitü Yönetim Kurulu Kararının eklenmesi gerekmektedir.

- Proje bütçeleri, ihtiyaçlar asgari seviyede düşünülerek oluşturulması gerekmektedir.

- Bu döneme mahsus olmak üzere yolluk harcamaları desteklenememektedir.

- Proje destek limitleri yine aynı olmakla birlikte, projelerin başvuru sayısına göre yeniden belirlenerek ileri bir tarihte duyurulacaktır.

Otomasyona proje girişleri sırasında karşılaşılacak aksaklıklar ve sorular için BAP Birimi (3195) aranıp destek alınabilir.